Dagelijkse Gedichten en Verhalen - Wees Nooit Bang om Onze Eigen Fouten te Verlaten en Verder te Gaan

Wees Nooit Bang om Onze Eigen Fouten te Verlaten en Verder te Gaan.

Dagelijkse Gedichten en Verhalen - Wees Nooit Bang om Onze Eigen Fouten te Verlaten en Verder te Gaan

Er zijn mensen die denken dat ze perfect zijn en alles goed doen en gedragen zich dan ook zo met grote kapsones en verwaandheid.
Maar ze vergeten dat iedereen hetzelfde is en juist normaal moet doen en blij zijn dat ze bevoorrecht zijn en daar respect voor moeten tonen.
En de minder bedeelden juist moeten proberen te helpen  en respecteren met hun gebreken en tekortkomingen zodat het hun nog meer speciaal maakt.
We zijn toch allemaal gelijk en maken fouten de één meer dan de ander maar dat geeft toch niets we moeten fouten maken om er van te leren en ze te verbeteren.
Geen fouten maken kan ons nooit erop wijzen dat we iets verkeerds doen en gaan we het normaal vinden en dan zal er nooit verbetering komen in ons leven.
Dus als we een fout maken hebben we de kans om die te corrigeren en zo ons karakter te verbeteren en daarna eerder geaccepteerd worden in de maatschappij.
Want personen die constant een fouten maken of een gemaakte fout steeds herhaald zal snel  uit hun vriendenkring verbannen worden.
In de maatschappij op hun fouten worden gewezen en als daar geen gehoor aan gegeven word daarna worden gestraft  en niet geaccepteerd.
Fouten worden  gemaakt om ze te verbeteren en te verlaten waarna we verder kunnen gaan met een gestructureerd leven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/wees-nooit-bang-om-onze-eigen-fouten-te-verlaten-en-verder-te-gaan.html

Advertisements

We Moeten Onze Vijand goed Begrijpen om te Winnen.

We Moeten Onze Vijand goed Begrijpen om te Winnen - Easy Branches

Dagelijkse Gedichten en Verhalen – We Moeten Onze Vijand goed Begrijpen om te Winnen.

Iedereen weet dat vele kennissen, vrienden en contacten zeer belangrijk en kracht is voor een beter leven.
Samen sterk en nooit zonder werk door de steun en vertrouwen naar elkaar.
In het leven hebben we elkaar nodig om gemakkelijker te kunnen manoeuvreren in ons dagelijkse bestaan waar iedereen zijn eigen kennis heeft en door die samen te bundelen kunnen we gemakkelijker dingen uitvoeren en presteren op meerdere fronten.
Alleen sommige personen hebben die kennis nog niet om dat goed te begrijpen op dat punt komen ze verstand te kort dat kennis of opbrengsten delen meer winst oplevert op de lange duur.
Hebben problemen met delen en verdelen en willen door jaloezie, afgunst of hebzucht dingen leren, kopiëren en stelen zo vervolgens het zelf gaan doen, omdat ze denken zo meer te kunnen verdienen en bemachtigen.
Hebben geen  geregistreerd bedrijf met  licenties, certificaten of vergunningen  alleen gestolen kennis en informatie over hoe alles werkt.
Op deze manier hebben ze een vijand gemaakt van iemand die hun heeft geholpen financieel  en met kennis waar ze daarna misbruik van gemaakt hebben.
Maar als we misbruik maken van iemand die we zien als vijand moeten we alles wel goed begrijpen over die persoon en het werk met alle achtergronden.
Want werk en resultaten die getoond worden hebben vaak nog een meer uitgebreid bewerkings productie met een functie voorhanden en die kennis kan wel eens tekort schieten.
Ook zullen we om te overwinnen alle papieren en vergunningen moeten kunnen overleggen met gelegaliseerde bedrijven.
Om het werk goed uit te kunnen voeren met resultaten zullen we het gehele systeem goed moeten kunnen begrijpen, want iets namaken wat geen resultaten laat zien en bij controle ook nog eens problemen gaat opleveren  aan anderen zal geen overwinning opleveren.
Maar zal de oneerbiedigheid die aan de uitvinder door hen was gegeven naar hen terug komen met het resultaat dat ze verdienen in de afgrond.
Want ze hadden het niet goed begrepen wat de mening van een overwinning is.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/we-moeten-onze-vijand-goed-begrijpen-om-te-winnen.html

We zijn Wijs als wij van Onze Fouten kunnen Leren.

We zijn Wijs als wij van Onze Fouten kunnen Leren - Easy Branches

Dagelijkse Gedichten en Verhalen – We zijn Wijs als wij van Onze Fouten kunnen Leren

Soms denken we wel eens hoe konden wij zo stom zijn om dat te doen.
Maar veel dingen doen we uit vertrouwen en zonder er over na te denken.
Of zijn haastig “haastige spoed is zelden goed” en ongeduldig en willen iets snel doen om een of andere reden.
En daar zit dan de verrassing die wij achteraf gepresenteerd krijgen en waar we dan beslist niet blij mee zijn.
Maar gedane zaken nemen geen keer dus moeten we daar genoegen mee nemen en het gewoon accepteren.
En als wij daar dan van geleerd hebben is dat een wijze les geweest.
Fouten maken en domme dingen doen in ons leven dat doet iedereen en als we daar van leren ontwikkelen wij ons zelf tot een wijze persoon.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/we-zijn-wijs-als-wij-van-onze-fouten-kunnen-leren.html

Elke Dag is een Nieuw Avontuur dus Laten we Genieten van Onze Reis.

Elke Dag is een Nieuw Avontuur dus Laten we Genieten van Onze Reis - Easy Branches

Dagelijkse Gedichten en Verhalen – Elke Dag is een Nieuw Avontuur dus Laten we Genieten van Onze Reis

Niemand in deze wereld kan ons vertellen wat er morgen kan gebeuren.
We kunnen wel allemaal ergens op hopen of er een voorstelling van hebben.
Maar de dingen in het leven gaan meestal anders dan wij plannen of organiseren en dan kan het in ons voordeel of nadeel zijn.
Daarom is het beter om alles te doen met ons hart en die dingen waar wij plezier in hebben.
Zodat wij een fijn gevoel en meer kans op een succesvol leven hebben door met vreugdevolle dingen bezig te zijn.
Alles in vrolijkheid te doen en iedere avontuur aan te gaan als er iets te vieren valt waardoor we ons humeur kunnen verbeteren.
Van alle vrolijke momenten genieten en zo reizen met een avontuurlijke reis uit onze dromen.
Begin elke nieuwe dag weer met een droom reis voor een groot avontuur.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/elke-dag-is-een-nieuw-avontuur-dus-laten-we-genieten-van-onze-reis.html