Een Echte Leider Inspireert anderen door Daden, niet Louter Alleen op Woorden.

The post \”Een Echte Leider Inspireert anderen door Daden, niet Louter Alleen op Woorden.\” appear on \”Nederlands\” by Jan Jansen

via Een Echte Leider Inspireert anderen door Daden, niet Louter Alleen op Woorden..

Een Echte Leider Inspireert anderen door Daden, niet Louter Alleen op Woorden

 

Wij zijn allen leiders en hebben de leiding over onze eigen gedachten en ons lichaam.
Als wij daar niet goed mee weten om te gaan gaat alles in ons leven verkeerd en zullen we de controle verliezen en komen met loze woorden.
Een leider weet ook op de zwaarste momenten oplossingen te vinden voor zichzelf en zo anderen te inspireren met daden te laten zien en hun moed in te spreken.
Door voorbeelden met resultaten te tonen kunnen we anderen ervan overtuigen dat het geen mooie woorden zijn maar de gerealiseerde waarheid word getoond.
Op het moment dat we onze woorden niet in daden kunnen omzetten zal het vertrouwen in ons verloren gaan en worden onze zwakke kanten blootgesteld aan iedereen.
Dan kunnen we over leiderschap al niet meer spreken en zullen we alleen nog maar instaat zijn om een andere leider te kunnen volgen.
Als wij dan anderen kunnen inspireren door betere resultaten te verwezenlijken dan de leider zouden we instaat zijn om het leiderschap terug te veroveren.
Geen woorden maar daden is de enige bron om anderen te inspireren om ons aan te wijzen als een leider die instaat is om betere resultaten dan anderen te laten zien.
Want wie wil er nu luisteren naar een persoon wat denkt een leider te zijn maar die ons niks kan leren met woorden en als het op daden aankomt niet weet hoe de juiste volgorde is om het beste resultaat te verkrijgen.
De persoon die in een gemeenschap in het bijzijn van meerdere mensen die in competitie zijn beste daden met nummer 1 resultaten kan tonen mag zich een waardige leider noemen.
Een leider is iemand die woorden kan omzetten in geïnspireerde daden en daden kan verklaren met inspirerende woorden.
We zijn allemaal leiders en zoeken naar een vreedzaam leven in harmonie.

 

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/een-echte-leider-inspireert-anderen-door-daden-niet-louter-alleen-op-woorden.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s